Algemene voorwaarden

 1. Invoering
 2. Plaats een bestelling
 3. Productinformatie
 4. Prijs.
 5. beveiligde betaling
 6. Herroepingsrecht.
 7. Vrijwaringsclausule
 8. geschillenbeslechting
 1. Invoering.

De hieronder beschreven algemene contractvoorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden") regelen exclusief de contractuele relaties tussen alle gebruikers van de website http://www.shop-boots.com en de verkoper, het bedrijf ALBACETE INDUSTRIAL SA met CIF-nr. A02108728 en maatschappelijke zetel in Almansa, calle aparadoras 3, CP 02640, geregistreerd in het handelsregister van Albacete, volgens wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten aan de informatiemaatschappij en elektronische handel en met telefoonnummer +34 96 380 54 42 en mail naar info@shop-boots.com

De procedure voor het contracteren van diensten wordt volledig elektronisch uitgevoerd via de website http://www.shop-boots.com met dezelfde geldigheid als de face-to-face handtekening ervan.

Deze algemene verkoopvoorwaarden die hieronder worden beschreven, zijn de enige die van toepassing zijn en vervangen elke andere voorwaarde of eerdere overeenkomst, tenzij de partijen uitdrukkelijk schriftelijk een ander type overeenkomst overeenkomen en deze deze algemene contractvoorwaarden annuleert of wijzigt.

De taal die tijdens de aanbestedingsprocedure wordt gebruikt, is Spaans en het zal de taal zijn die de betrekkingen tussen de partijen regelt, de weergave van informatie in een andere taal zal als voorwaardelijk worden beschouwd op de eerste, in geval van tegenstrijdigheid zal de Spaanse versie prevaleren boven elke andere vertaling of bewerking.

ALBACETE INDUSTRIAL SA kan van tijd tot tijd de bepalingen van deze algemene voorwaarden wijzigen, dus het is raadzaam om ze elke keer dat u de pagina bezoekt te lezen. http://www.shop-boots.com . Deze wijzigingen worden van kracht vanaf hun publicatie en hebben geen terugwerkende kracht en zijn niet van toepassing op aankopen die daaraan voorafgaand zijn gedaan – eerdere versies kunnen altijd worden geraadpleegd via de links op het platform en ze kunnen worden afgedrukt en/of gedownload via de daarvoor bestemde knop.

Elke aankoop op de website wordt beheerst door de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de datum van de bestelling. Wij zijn van mening dat u, zodra u een bestelling heeft geplaatst, onze algemene verkoopvoorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt na deze te hebben gelezen.

Door toegang te krijgen tot internet, stemt u ermee in de algemene voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden die erin voorkomen te respecteren.

 1. Plaats een bestelling.

Via internet: http://www.shop-boots.com (24 uur per dag, elke dag). U hoeft zich alleen maar te registreren als klant, het gedeelte van de online winkel in te voeren dat u interesseert, het gewenste artikel te bekijken en aan het winkelmandje toe te voegen. Herhaal dit proces zo vaak als items die u wilt kopen. Aan het einde van het aankoopproces ziet u de betalingsmogelijkheden. Kies degene die het beste bij u past en bevestig uw abonnement. Zodra u de betaling heeft bevestigd, ontvangt u een kopie van de Algemene Contractvoorwaarden in het e-mailaccount dat u hebt opgegeven ---- u kunt ze in pdf-formaat downloaden via de volgende knop.

De openingstijden van onze klantenservice zijn van maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 14:00 uur. Wanneer we het hierna hebben over termijnen in werkdagen, dan wordt gerekend van maandag tot en met vrijdag.

Zodra de bestelling is geplaatst, ontvangt u deze binnen 24-48 uur op het aangegeven adres, tenzij het op een feestdag of in het weekend wordt gedaan, in welk geval de aangegeven periode begint op de eerste werkdag.

 1. Informatie over de producten.

Om uw contractering te vergemakkelijken, besteden we veel aandacht aan de informatie met betrekking tot de kenmerken van de diensten door middel van beschrijvingen, foto's en video's die onze producten illustreren.

 1. Prijzen.

Abonnementsprijzen worden weergegeven in euro's (BTW inbegrepen).

Transportkosten zijn niet inbegrepen. Aanwijzen

We behouden ons het recht voor om onze prijzen op elk moment te wijzigen. Wij verbinden ons er echter toe om de geldende tarieven toe te passen die op de website staan ​​vermeld op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.

 1. Beveiligde betaling.

Wij bieden u de volgende betaalmethoden aan:

Met creditcard of betaalpas: Visa, Visa Electron en Mastercard /

PayPal

De betaling wordt in rekening gebracht op het moment van orderbevestiging, mits u vooraf toestemming heeft gekregen van uw bank of spaarbank. Als de betaling niet is geautoriseerd, kan er geen rekening worden gehouden met uw bestelling.

 1. Herroepingsrecht.

U hebt veertien (30) kalenderdagen vanaf de levering op het door de klant opgegeven adres (krachtens de bepalingen van artikelen 68 en volgende van Koninklijk Besluit 1/2007 -volgens de formulering gegeven door Wet 3/2014- ) om ons weten dat u dit recht uitoefent.

De uitoefening van dit recht zal worden uitgevoerd zonder enige boete en zonder opgave van redenen, hoewel de klant de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de bestelling naar ALBACETE INDUSTRIAL SA moet dragen.

Om het herroepingsrecht te formaliseren, moet u contact opnemen met ALBACETE INDUSTRIAL SA via info@shop-boots.com, door het ingevulde herroepingsformulier ( Download ) als bijlage 1 bij deze Algemene voorwaarden te voegen of door uw betrouwbare communicatie te verzenden. Zodra deze mededeling is ontvangen, zal ALBACETE INDUSTRIAL SA aangeven hoe de bestelling naar haar vestigingen moet worden verzonden, die ongebruikt moet zijn en met alle bijbehorende labels, verpakkingen en -indien van toepassing- documentatie en originele accessoire-elementen. De kosten van de terugzending zijn voor rekening van de klant en moeten plaatsvinden binnen veertien (14) kalenderdagen na de datum waarop de klant ALBACETE INDUSTRIAL SA op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing om de herroeping uit te oefenen.

In het geval van twee of meer wijzigingen of retouren van dezelfde bestelling en als de klant geen van de artikelen behoudt, zal ALBACETE INDUSTRIAL SA . behoudt zich het recht voor om de overeenkomstige beheerskosten in mindering te brengen op het rendement, dat tussen € 19 en € 49 kan bedragen, afhankelijk van het beheervolume.

De terugbetaling van betaalde bedragen zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd en in ieder geval binnen veertien (14) kalenderdagen na de datum waarop de klant zijn beslissing tot herroeping heeft meegedeeld door terugbetaling van de kredietkaart of debetkaart. gebruikt om de aankoop te doen.

 1. Vrijwaringsclausule.

Alle clausules of uitersten van dit contract moeten onafhankelijk en autonoom worden geïnterpreteerd, waarbij de rest van de bepalingen niet wordt aangetast in het geval dat een van hen NULL wordt verklaard door een definitieve gerechtelijke uitspraak. De contractpartijen komen overeen de clausule of clausules te vervangen door een andere of andere die de door de partijen nagestreefde effecten behouden.

 1. Geschillenbeslechting.

ALBACETE INDUSTRIAL SA is niet verantwoordelijk voor de niet-uitvoering van deze voorwaarden in geval van overmacht, zoals gedefinieerd door de Spaanse rechtbanken en in geval van een fout van de klant of een onvoorziene gebeurtenis van een persoon buiten het contract.

Voor elk verschil veroorzaakt door de schending van de koop-verkoopvoorwaarden, zullen de twee partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen aan de rechtbanken en tribunalen van Almansa, met uitzondering van wat is bepaald in het consumentenreglement, met afstand van hun eigen recht als het een ander was.

ALBACETE INDUSTRIAL SA . is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit oneigenlijk gebruik van de op haar website verkochte producten.

Tot slot informeren wij u dat de Europese Commissie een platform biedt voor de beslechting van online consumentengeschillen in overeenstemming met artikel 14.1 van Verordening (EU) 524/2013: Dit platform is beschikbaar via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ “.